Video

Jegrička Bara, Žabalj

Park prirode Jegrička nalazi se na prostoru južne Bačke, i obuhvata tok rečice Jegričke, između kanala Dunav-Tisa-Dunav kod Despotova, na zapadu i njenog ušća u Tisu kod Žablja, na istoku. Nastavite sa čitanjem