Video

Specijalni rezervat prirode Karađorđevo, Bačka Palanka

Dana 21. juna 1973. godine „Lovno-šumsko poljoprivredno dobro“ dato je na korištenje Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA) i dobilo je naziv „Vojna Ustanova Karađorđevo“.  Nastavite sa čitanjem