Slika

Pivce za živce

Kada upeče zvezda, kako kažu naši stari, i pored vode je velika vrućina. Treba se rashladiti. Nastavite sa čitanjem