Spavaća soba.com

 U neko prošlo doba beše sve drugačije. Iz stare kuće pokrivene ćeremidom čula se graja, kroz otvorena drvena vrata širio se miris proje i toplog mleka. Nastavite sa čitanjem