Video

Reka Temštica

Temštica ili Toplodolska reka je reka u istočnoj Srbiji, desna pritoka reke Nišave. Reka celim tokom teče u okvirima Srbije. Nastavite sa čitanjem