Video

Katastrofa: Žena pere svoj auto detaljno

Svi znamo kako se pere auto u autoperionici, a kako se pere auto kući, pa još to uradi žena? Pogledajte kako se detaljno peru kola.
Advertisements